Latent

De herinnering aan mijn overleden broer bracht dit beeld tot stand. Zoveel wat latent aanwezig was, was nog niet tot wasdom gekomen.

Het is een unica dat ik zelf in brons heb gegoten.

2004; 27 cm hoog (verkocht)