Kiemkracht, stenen beeld

Kiemkracht stenen beeld gemaakt door Carla Molkenboer